ภาษาไทย

วิธีการใช้งาน

เราขอแนะนำกลไกการพับในรูปแบบเฉพาะซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของ 5Links โดย คุณสามารถเล่นวิดีโอได้ด้วยการคลิกที่รูปดังนี้

วิธีพับเก็บ

วิธีกางเพื่อเตรียมใช้งาน

ผลักและเดินไปข้างหน้า

ลากพร้อมเดินไปข้างหน้า